Oprichting en doelstelling

De Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen is in 2004 opgericht door de gemeente De Ronde Venen en Vereniging Industriële Belangengemeenschap voor De Ronde Venen. De SBB heeft als doel, zoals de statuten aangeven: “het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein door de bij de stichting aangesloten bedrijven”. Deze doelstelling richt zich met name op het veiligheidsdomein.

De belangrijkste reden voor de oprichting was de steeds verder toenemende criminaliteit op de bedrijventerreinen, wat zorgde voor een verslechtering van het ondernemersklimaat. Hierdoor werken gemeente, politie, brandweer en bedrijven nauw samen om activiteiten en projecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Resultaten en preventieve activiteiten

De inspanningen hebben geleid tot gunstige ontwikkelingen in de criminaliteitscijfers over de jaren heen. Om dit niveau te handhaven, ligt de focus op preventieve activiteiten. Dit omvat het periodiek inspecteren van het bedrijventerrein om potentieel onveilige situaties te identificeren en het verstrekken van (preventieve) informatie aan bedrijven over bescherming tegen criminaliteit.

Het dagelijks bestuur functioneert als de initiator en aanjager van deze initiatieven en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Camerabewakingsproject

Een van de belangrijkste initiatieven van de SBB is het camerabewakingsproject, dat een cruciale rol speelt in de veiligheid van het bedrijventerrein.

Onze partners

Over ons