We zijn er als SBB trots op dat dit project volop in werking is. Op basis van de uitvalswegen/fietspaden vanaf het bedrijventerrein alsmede de controle over de wegen uitkomende op de industrieweg is een sluitend cameranet aangelegd.

De inbreker kan niet meer ongezien van het bedrijventerrein af komen en zal door minimaal 1 camera worden gedetecteerd waarvan de beelden worden vastgelegd voor justitieel onderzoek. Dit is een collectief project met ook als doel om gezamenlijk de kwaliteit en de veiligheid op een hoog niveau te houden. Nog niet alle ondernemers doen mee, maar het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

(Pogingen) inbraak 2010 – 2022 bedrijventerrein Mijdrecht – (vanaf december 2010 gestart met cameraproject)

De cijfers tonen overtuigend aan dat het aantal (pogingen tot) inbraken sinds 2011 flink is gedaald. Dit is sinds de camera’s op het bedrijventerrein ‘draaien’. En het aantal inbraken blijft laag tot een historisch laag aantal van 4 in 2022!

Direct aanmelden

Indien u wilt deelnemen, kunt u het deelnemerscontract downloaden, ondertekenen en zonder postzegel versturen naar: Gemeente De Ronde Venen, SBB, Antwoordnummer 5012, 3600 XM Mijdrecht.

Deelnemerscontract downloaden  

Download brochure

In de brochure wordt gedetailleerde informatie verstrekt over de werking van de camera’s en en hoe u zich kunt aanmelden.

Brochure downloaden  

Wie zijn de deelnemers?

Dit zijn de bedrijven die al meedoen aan het project:

 • Alcar
 • Alrec
 • Autobedrijf Peek
 • Bangarage
 • Bebouw Midreth
 • Biotrading Benelux BV
 • Breewel transport
 • Contender BV
 • Cornelissen Dak en Installatiewerk BV
 • De Vleesch-Houwerij BV
 • EMGA International BV
 • Fabory Nederland B.V.
 • Feka ICT BV
 • Gemeente De Ronde Venen (gem.werf)
 • Gerrijn BV
 • Glastuinbouwtechniek BV
 • W.van der Laan BV architect B.N.A.
 • Handling Company Mijdrecht
 • Homan Beveiliging
 • Spuit.Van Zuylen & Zn
 • Intermat
 • van Walraven
 • Kringkoop
 • Leliveld Transport BV
 • Maritex Europe BV
 • Minc Mijdrecht BV
 • MNE bv
 • RTV De Ronde Venen
 • SC Johnson Europlant BV Accounts Payable (SSC)
 • Tentego BV
 • Toyota van Ekris Mijdrecht BV
 • Van Bergen Sports Int. BV
 • Van der Wilt verwarming en airconditioning
 • Van Dort en Partners
 • Van Schie
 • Van Walraven Bouw/installatiematerialen
 • com BV
 • VVE Aedificium
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Wifac

Veelgestelde vragen

SBB zet camerabewaking in ten behoeve van de beveiliging van de gebouwen, goederen personeel van ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen en in de winkelstraat van Mijdrecht. De camerabeelden worden verwerkt conform de AVG en kunnen door de politie worden gevorderd voor opsporingsonderzoek naar strafbare feiten. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de openbare plaatsen door zitting te nemen in het bestuur van de SBB.

Cameratoezicht mag alleen als het nodig is voor de handhaving van de openbare orde, voor het beveiligen van objecten en om strafbare feiten op te sporen. Ook is het verplicht om met een cameratoezichtsticker of -bordje te laten zien dat er cameratoezicht is. Bovendien moet er rekening worden houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze regeling noemen we ook wel de privacywet. In artikel 151c van de Gemeentewet staat welke privacynormen er nog meer gelden bij cameratoezicht.

De camerabewaking wordt op verzoek van SBB uitgevoerd door externe partijen. SBB blijft altijd eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de camerabewaking.

De camerabeelden worden 24/7 gemaakt.

Er worden adequate beschermingsmaatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot de camerabeelden te voorkomen. Er zijn elektronische beveiligingsbarrières en fysieke beveiligingsmaatregelen om toegang tot de camerabeelden af te schermen voor onbevoegden. De beelden worden op een gesloten systeem opgeslagen. Beelden kunnen niet via een extern netwerk worden benaderd. De camera’s zijn via closed circuit glasvezelverbindingen aan de server gekoppeld.

Na vastlegging worden de camerabeelden standaard vier weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Deze bewaartermijn kan voor specifieke opnames worden verlengd als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident of een ander legitiem doel, zoals een aangifte, klacht of inzageverzoek. De opnames worden dan bewaard tot het incident c.q. verzoek is afgehandeld.

U moet aangifte doen bij de politie. De politie kan desgewenst camerabeelden opvragen bij SBB. Deelnemers van SBB kunnen een verzoek bij SBB indienen om relevante camerabeelden veilig te stellen.

Personen die in beeld komen hebben recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens, conform de AVG. Een inzageverzoek moet aan SBB worden gericht en zo duidelijk en specifiek mogelijk aangeven om welke locatie en tijdvak het gaat. Een beschrijving hiervan staat in het protocol uitvoering reglement camerabewaking link naar protocol toevoegen

Wij kunnen camerabeelden in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Ja, als er een opname is gemaakt van een strafbaar feit kan de politie de beelden gebruiken bij het opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak. Camerabeelden mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte. Bij een aangifte mag de politie of het Openbaar Ministerie de camerabeelden in beslag nemen. Zij kunnen de opnames gebruiken voor het opsporingsonderzoek.

SBB heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Een FG controleert de manier waarop SBB met persoonsgegevens en privacy omgaat. De FG mag dus ook controleren of de afspraken over de opnames van camera’s worden nagekomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ook contact op te nemen met Chris Boer (projectleider collectieve camera beveiliging bedrijventerrein SBB De Ronde Venen via email:

sbbdrv@derondevenen.nl  

Camerabewaking

We zijn er als SBB trots op dat dit project volop in werking is. Op basis van de uitvalswegen/fietspaden vanaf het bedrijventerrein alsmede de controle over de wegen uitkomende op de industrieweg is een sluitend cameranet aangelegd.

De inbreker kan niet meer ongezien van het bedrijventerrein af komen en zal door minimaal 1 camera worden gedetecteerd waarvan de beelden worden vastgelegd voor justitieel onderzoek. Dit is een collectief project met ook als doel om gezamenlijk de kwaliteit en de veiligheid op een hoog niveau te houden. Nog niet alle ondernemers doen mee, maar het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.